Szolgáltatásaink

Bölcsődei, óvodai szintű szolgáltatást nyújtunk. Az alacsony csoportlétszám lehetőséget ad arra, hogy minden gyermekre külön-külön is sok figyelmet fordíthassunk. Egyéniségüknek, temperamentumuknak megfelelően differenciáltan foglalkozunk velük. Sok türelemmel tanítjuk őket öltözni-vetkőzni, segítségünkkel elsajátítják a tisztálkodás, a kulturált étkezés szabályait, segítséget nyújtunk a szobatisztaságra nevelésben is.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy gondozási feladataikat egyre önállóbban végezzék. Mindemellett nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gyermekkor a felszabadult, felhőtlen, örömteli játék időszaka. S mivel a kisgyermek legfőbb tevékenysége a játék, így a gyermeki személyiségfejlesztés is játékos tevékenységeken keresztül valósítható meg a legeredményesebben. A gyermekek szinte észrevétlenül, játszva szereznek ismereteket, tapasztalatokat a különböző tevékenységek során.

Mindennapi fejlesztő foglalkozásaink:

  • mese-vers, mondókázás
  • ének-zene
  • kézműves foglakozások
  • környezetismeret
  • mozgás

A szabad játék mellett sok közös játékot is szervezünk, mely lehetőséget ad az együttműködésre, figyelmességre, segítőkészségre az empátia megalapozására és megerősítésére, vagyis a társas kapcsolatok fejlődésére, a viselkedési szokások alakulására.

Nevelőmunkánkban központi helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés is.

Sok mozgáslehetőséget biztosítunk a szabadban és a csoportszobában egyaránt. Ügyelünk a vitamindús táplálkozásra, ennek érdekében mindennap fogyasztanak gyümölcsöt a hozzánk járó gyermekek. A reggelit, tízórait és az uzsonnát helyben készítjük el, az ebédet hozatjuk.

Fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartásra nevelést is. A gyermekek természet iránti szeretetét már egész kicsi korban meg kell alapoznunk. Az a gyermek pedig, aki megbarátkozik a természet szépségeivel, értékeivel, később természetes módon védeni is fogja azokat. Ehhez azonban nélkülözhetetlen hogy helyes modellt, példát állítsunk a gyermekek elé, hiszen Ők ebben a korban elsősorban utánozva tanulnak meg mindent.

 

Nyitvatartás:

H-P: 8:00-15:30