Szolgáltatásaink

maci2

Rendszeres gyermekfelügyelet, bölcsődei, óvodai szintű szolgáltatásokkal.

Minden gyermek, önálló személyiség, ezért értékeiket megkeresve, azokra alapozva derűs, szeretetteljes, családias, nyugodt légkörben, az érzelmi biztonságot megteremtve valósítható csak meg a tartalmas nevelőmunka.

Az alacsony csoportlétszám lehetőséget ad arra, hogy minden gyermekre külön-külön is sok figyelmet fordíthassunk. Egyéniségüknek, temperamentumuknak megfelelően differenciáltan foglalkozunk velük. Sok türelemmel tanítjuk Őket öltözni-vetkőzni, segítségünkkel elsajátítják a tisztálkodás, a kulturált étkezés szabályait, ha szükséges segítséget nyújtunk a szobatisztaságra nevelésben is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy gondozási feladataikat egyre önállóbban végezzék. Mindemellett nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gyermekkor a felszabadult, felhőtlen, örömteli játék időszaka. S mivel a kisgyermek legfőbb tevékenysége a játék, így a gyermeki személyiségfejlesztés is játékos tevékenységeken keresztül valósítható meg a legeredményesebben. A gyermekek szinte észrevétlenül, játszva szereznek ismereteket, tapasztalatokat a különböző tevékenységek során.

Mindennapi fejlesztő foglalkozásaink:

mese-vers, mondókázás

ének-zene

kézműves foglakozások

környezetismeret

mozgás

A szabad játék mellett  sok közös játékot is szervezünk, mely lehetőséget ad az együttműködésre, figyelmességre, segítőkészségre az empátia megalapozására és megerősítésére, vagyis a társas kapcsolatok fejlődésére, a viselkedési szokások alakulására.

Nevelőmunkánkban  központi helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés is.

Sok mozgáslehetőséget biztosítunk a szabadban és a csoportszobában egyaránt. Ügyelünk a vitamindús táplálkozásra, ennek érdekében mindennap fogyasztanak gyümölcsöt a hozzánk járó gyermekek.  A reggelit, tízórait és az uzsonnát helyben készítjük el, az ebédet hozatjuk.

Fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartásra nevelést is. A gyermekek természet iránti szeretetét már egész kicsi korban meg kell alapoznunk. Az a gyermek pedig, aki megbarátkozik a természet szépségeivel, értékeivel, később természetes módon védeni is fogja azokat. Ehhez azonban nélkülözhetetlen hogy  helyes modellt, példát állítsunk a gyermekek elé, hiszen Ők ebben a korban elsősorban utánozva tanulnak meg mindent.

Facebook oldalunkon folyamatosan figyelemmel kísérhetőek tevékenységeink.

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 8:00-16:00