Szolgáltatásaink

maci2

Családi Napközink bölcsődei, óvodai szintű szolgáltatásokat nyújt az idejáró gyermekek részére.

Minden gyermek, önálló személyiség, ezért értékeiket megkeresve, azokra alapozva derűs, szeretetteljes, családias, nyugodt légkörben, az érzelmi biztonságot megteremtve valósítható csak meg a tartalmas nevelőmunka.

Az alacsony csoportlétszám lehetőséget ad arra, hogy minden gyermekre külön-külön is sok figyelmet fordíthassunk. Egyéniségüknek, temperamentumuknak megfelelően differenciáltan foglalkozunk velük. Sok türelemmel tanítjuk Őket öltözni-vetkőzni, segítségünkkel elsajátítják a tisztálkodás, a kulturált étkezés szabályait, ha szükséges segítséget nyújtunk a szobatisztaságra nevelésben is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy gondozási feladataikat egyre önállóbban végezzék. Mindemellett nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gyermekkor a felszabadult, felhőtlen, örömteli játék időszaka. S mivel a kisgyermek legfőbb tevékenysége a játék, így a gyermeki személyiségfejlesztés is játékos tevékenységeken keresztül valósítható meg a legeredményesebben. A gyermekek szinte észrevétlenül, játszva szereznek ismereteket, tapasztalatokat a különböző tevékenységek során. Ugyanúgy foglalkozunk velük, mintha egy magán bölcsődében, magán óvodában töltenék mindennapjaikat.

Mindennapi fejlesztő foglalkozásaink:

mese-vers, mondókázás

ének-zene

kézműves foglakozások

környezetismeret

mozgás

A szabad játék mellett  sok közös játékot is szervezünk, mely lehetőséget ad az együttműködésre, figyelmességre, segítőkészségre az empátia megalapozására és megerősítésére, vagyis a társas kapcsolatok fejlődésére, a viselkedési szokások alakulására.

Nevelőmunkánkban  központi helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés is.

Sok mozgáslehetőséget biztosítunk a szabadban és a csoportszobában egyaránt. Ügyelünk a vitamindús táplálkozásra, ennek érdekében mindennap fogyasztanak gyümölcsöt a hozzánk járó gyermekek.  A reggelit, tízórait és az uzsonnát helyben készítjük el, az ebédet hozatjuk.

Fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartásra nevelést is. A gyermekek természet iránti szeretetét már egész kicsi korban meg kell alapoznunk. Az a gyermek pedig, aki megbarátkozik a természet szépségeivel, értékeivel, később természetes módon védeni is fogja azokat. Ehhez azonban nélkülözhetetlen hogy  helyes modellt, példát állítsunk a gyermekek elé, hiszen Ők ebben a korban elsősorban utánozva tanulnak meg mindent.

Facebook oldalunkon folyamatosan figyelemmel kísérhetőek tevékenységeink.

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 8:00-16:00